Startsida
  • 001
  • 001
  • 002
  • 004

Skoggård Radioforskningsinstitut

Skoggård radioforskningsinstitut, beläget i Kylmälä i Kyrkslätt ca 30 km västerut från högskolans campus, är en fristående institution som lyder under Högskolan för elektroteknik. Institutionen har också utrymmen i högskolans byggnad vid Otsvängen 5 i Esbo.

Vista de Metsähovi

Inom samma område, nära radioforskningsinstitutet finns också Helsingfors universitets observatorium och Geodetiska institutets rymdgeodetiska station och gravitationslaboratorium.

Skoggård radioforskningsinstitut började sin verksamhet 1974 som en del av den elektrotekniska avdelningens radiolaboratorium. Teleskopets uppgradering gjordes 1992-1994. Antennens skyddskupa har ersatts med en ny och nya ytpaneler har installerats.

1.5.1988 blev Skoggård radioforskningsinstitut en fristående institution inom högskolan, och dess uppgift är att

  • bedriva forskning inom radiovetenskapens, radioastronomins och rymdteknikens områden
  • utveckla instrument som användes inom radioastronomin
  • meddela undervisning på området bl.a. genom att erbjuda möjligheter till forskning samt handledning för forskningsarbeten avsedda som lärdomsprov
  • främja forskningens och tillämpningarnas utveckling i vårt land
  • upprätthålla och utveckla det nationella och internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde

Cirka 20 vetenskapsmän, ingenjörer, forskningsassistenter och biträdande personal arbetar på Skoggård radioforskningsinstitut. Ungefär 10 studerande utför radioastronomiska observationer under ledning av Skoggårds personal. Av personalen är fem stycken direkt avlönade av högskolan och de andra får sin lön från projekt som huvudsakligen är finansierade av Finlands Akademi eller EU.

Skoggård radioforskningsinstitut deltar i undervisningen som ges vid Tekniska högskolan genom kurser och övningsarbeten för studerande. Licensiat- och doktorsarbeten görs också vid radioforskningsinstitutet.

Click here to enter the English pages.