S-92.3145 Radioastronomia (3 op)

Syksy 2008

Huom: Kurssin virallinen tiedotuskanava on nykyisin Noppa!

Kurssin henkilökunta

Luennoista vastaavat dosentti Merja Tornikoski ja TkT Anne Lähteenmäki. Kurssiassistenttina toimii DI Talvikki Hovatta.

Dosentti Merja Tornikoski
TKK/Metsähovin radiotutkimusasema, Kirkkonummi, puh. 09-2564423,
E-mail:

TkT Anne Lähteenmäki
TKK/Metsähovin radiotutkimusasema, Kirkkonummi, puh. 09-2564424,
E-mail:

DI Talvikki Hovatta
TKK/Metsähovin radiotutkimusasema, Kirkkonummi, puh. 09-2564419,
E-mail: thoatkurp.hut.fi

Luennoitsijat ovat tavattavissa juuri ennen luentoja ja välittömästi luentojen jälkeen huoneessa C126, puh. 09-4514788, muuten sopimuksen mukaan.

Lisäksi kurssille kutsutaan vierailevia luennoitsijoita puhumaan omista erikoisaloistaan. (mm. professori Esko Valtaoja tulee esitelmöimään astrobiologiasta).

Kurssin sisältö

Koska kurssi on suunnattu teekkareille, joilla ei oleteta olevan ennakkotietoja tähtitieteestä, kurssilla käydään melko kattavasti läpi myös tähtitieteen perusteita. Kurssin pääasiallinen tarkoitus on antaa yleiskäsitys siitä, mikä on radioastronomian rooli tähtitieteellisessä tutkimuksessa. Kurssissa huomiota ei kiinnitetä niinkään radiotekniikan yksityiskohtiin kuin laajemman kokonaiskuvan muodostamiseen: maailmankaikkeuden rakenne, tähtitieteen tutkimuskohteet, radioastronomian tehtävä ja saavutukset tähtitieteessä. Kurssin yleissivistävä rooli näkyy myös siinä, että kurssilla pyritään lisäksi edistämään mm. kriittistä ajattelua.

Kurssin sisältö pääpiirteittäin

Yleistä:

Radioastronomian esittely ja historia.
Tähtitieteen perusteet: maailmankaikkeuden rakenne, tähtitieteelliset koordinaattijärjestelmät, aika.
Radioastronomian havaintovälineet ja menetelmät.
Monitaajuushavainnointi, radioastronomian rooli niissä.

Tutkimuskohteet:

Aurinko ja radiotähdet.
Linnunrata: yleisrakenne, kehitys, keskustan metsästys, tähtienvälinen kaasu, molekyylipilvet, maserit, supernovat, pulsarit.
Galaksit: galaksien rakenne ja luokittelu, radiogalaksit.
Aktiiviset galaksit, kvasaarit.
Kosmologia, mikroaaltotaustasäteily.
Radioastronomian tulevaisuuden näkymät.
Bioastronomia, elämä maailmankaikkeudessa, SETI.

Esitiedot

S-26.100 Radiotekniikka tai vastaava radiotekiikan peruskäsitteiden ymmärtäminen.

Luennot ja laskuharjoitukset

Luennot: tiistaisin klo 14-16 H402 (Periodi I) ja salissa S2 (Periodi II), ensimmäinen luento: 9.9.

Laskuharjoitukset: keskiviikkoisin 16-18 H402. Laskuharjoitusten päivämäärät ovat: 1.10., 5.11. ja 26.11.
Keskiviikkoina 12.11. ja 19.11. on kurssin harjoitustyö ja lisäksi jonain keskiviikkona vieraileva luennoitsija.

Kurssin suorittaminen

Tentti, laskuharjoitukset sekä Metsähovissa tehtävä havaintotehtävä.

Tentti ja laskuharjoitukset arvostellaan normaalisti, ja niistä tulee saada vähintään arvosana 1. (Eli tenttiin ei kannata mennä, jos laskuja ei ole tehty!) Laskuharjoitusten hyvällä arvosanalla voi nostaa tentin määräämää kurssin lopullista arvosanaa.

Havaintotyö suoritetaan ohjatusti Metsähovin radiotutkimusasemalla Kirkkonummella ja sisältää mm. kvasaarien havainnointia samalla kun opiskelijoille kerrotaan signaalin havaitsemisesta, vastaanottimista, Metsähovin aseman laitteistosta, toiminnasta ja tutkimustyöstä. Havaintotyö arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Havaintotyö tehdään kahdessa ryhmässä, ke 12.11. tai ke 19.11. Kokonaiskesto on arviolta 4 h. Huom: läsnäolo jommassa kummassa ryhmässä on siis pakollinen!

Kirjallisuus

Kurssilla ei käytetä tänä vuonna mitään pakollista kurssikirjaa. Kurssin kirjallisuus koostuu luentomateriaalista, josta suurin osa pyritään saamaan luettavaksi kurssin webbisivuille. Osa materiaalista saatetaan toimittaa opiskelijoille luentomonisteina (luentojen yhteydessä). Vierailevien luennoitsijoiden luennoista pyritään keskeisin materiaali saamaan monistetuksi opiskelijoille, tosin muistiinpanojen tekeminen erityisesti vierailuluentojen aikana on suotavaa!

Kiinnostuneille suositellaan luettavaksi jotakin tai joitakin seuraavista:

Kaikki ylläolevat kirjat ovat luennoitsijalla nähtävissä ja sopimuksen mukaan myös lainattavissa. Sekä Krausin että Burken kirjoja on aiempina vuosina käytetty radioastronomian perusteiden oppikirjoina, joten niistä lienee liikkeellä myös edullisia käytettyjä kappaleita.

Toisen luennoitsijan (Merja Tornikoski) linkkikokoelma, josta voi myöskin olla hyötyä tämän kurssin aikana.


Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 2008-09-16 / mtt.